Facebook A+ A-

Aktualności

„Myśl globalnie, Działaj lokalnie – promocja i ochrona bioróżnorodności”

„Myśl globalnie, Działaj lokalnie – promocja i ochrona bioróżnorodności”

W sobotę 24 sierpnia w Gozdaninie odbyły się warsztaty pn. „Myśl globalnie, Działaj lokalnie – promocja i ochrona bioróżnorodności” podczas, których przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne na temat starych odmian drzew owocowych. Warsztaty przeprowadziła Pani dr Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która w zrozumiały dla wszystkich sposób przedstawiła temat ochrony i promocji nasadzeń starych odmian drzew owocowych. Po prelekcji prowadząca przedstawiła jak prawidłowo sadzić, przycinać i okulizować drzewa owocowe, następnie przystąpiono do nasadzeń. Uczestnicy warsztatów posadzili ponad 100 […]
26.08.2019r.
więcej
Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie!

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie!

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych? Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r. W ramach Programu wsparcie otrzymują […]
23.08.2019r.
więcej
Dwujęzyczny transgraniczny kurs pierwszej pomocy

Dwujęzyczny transgraniczny kurs pierwszej pomocy

Od czerwca seniorzy z Polski i Niemiec spotykają się w ramach projektu „Dwujęzyczny transgraniczny kurs pierwszej pomocy”. Liderem projektu jest ASB Görlitz-Zittau, natomiast partnerem Stowarzyszenie Pracy Samarytańskiej dla Mieszkańców Wsi Ręczyn, Spytków, Kostrzyna, Niedów. Zajęcia odbywają się naprzemiennie w Świetlicy Wiejskiej w Spytkowie oraz Centrum Spotkań Seniorów w Hagenwerde (Niemcy). W sympatycznej atmosferze seniorzy zdobywają formalną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a także mają możliwość przełamania bariery językowej i nawiązać bliższe relacje z sąsiadami zza Nysy. Wniosek został przygotowany przy wsparciu Pana […]
22.08.2019r.
więcej
Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie

Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie

Zapraszamymy na Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie 11 września 2019 r. od godz. 9.00 w Łużyckim Centrum Rozwoju, Rynek-Sukiennice 38, Lubań  Bezpłatnych  porad od g. 09.30 będą udzielać przedstawiciele instytucji zabezpieczenia społecznego z Czech (zapewniamy tłumacza) oraz eksperci z ZUS – także w zakresie świadczeń (w tym rent i emerytur) dla osób pracujących w Czechach i w Niemczech. Ponadto porad udzielą specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatny panel wykładowy dla płatników od 9.00 […]
21.08.2019r.
więcej
Informacja o polowaniach w sezonie łowieckim 2019/2020

Informacja o polowaniach w sezonie łowieckim 2019/2020

Zarząd Kola Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu informuje o terminach i miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Wykaz w załączniku.
21.08.2019r.
więcej
Dzień dawcy szpiku w Jędrzychowicach

Dzień dawcy szpiku w Jędrzychowicach

MIESZKAŃCY JĘDRZYCHOWIC, GMINY ZGORZELEC I OKOLIC  W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Jeśli jesteś w wieku 18-55 lat i masz co najmniej 50 kg. wagi ciała, to możesz zarejestrować się jako POTENCJALNY DAWCA SZPIKU. Podczas […]
21.08.2019r.
więcej
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

14.08.2019r.
więcej
Wnioski na stypendium szkolne 2019/2020

Wnioski na stypendium szkolne 2019/2020

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w Wydziale Oświaty i Promocji są do pobrania wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 16 września 2019 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Zgorzelec.
14.08.2019r.
więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Zgorzelec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „młodszy referent  ds. informatycznych ” Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : obsługa i serwis sprzętu komputerowego, wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego, administrowanie sieciami komputerowymi, nadzorowanie serwisów internetowych gminy, nadzorowanie i opieka techniczna nad Biuletynem Informacji Publicznej Gminy, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, nadzorowanie zabezpieczeń, wszystkich jednostek komputerowych oraz serwerów, nadzorowanie i opieka techniczna nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz systemami dziedzinowymi w urzędzie, wraz z organizacją bieżących szkoleń pracowników, prowadzenie dokumentacji w […]
13.08.2019r.
więcej
Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Służba w straży granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem, zapewnia stabilne zatrudnienie, różnorodny zespół, szeroką specyfikę zadań, rozwój zawodowy oraz dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie. Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy straży granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ważne, aby była gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie i […]
12.08.2019r.
więcej