Aktualności

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zgorzelec

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zgorzelec

Informuję, iż pełnomocnik komitetu wyborczego lub inna przez niego upoważniona a także wyborca który chciałby zostać członkiem OKW (w trybie uzupełnienia składu przez Komisarza Wyborczego)  mogą dokonywać zgłoszeń  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.  Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami na czas epidemii Urząd Gminy Zgorzelec jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.00, w piątek od godziny 7.30-14.00. Wszelkie informacje związane z przyjmowaniem zgłoszeń udzielane są pod numerami […]
27.03.2020r.
więcej
Wypożycz komputer ze szkoły – nowe rozwiązania ułatwiające naukę na odległość

Wypożycz komputer ze szkoły – nowe rozwiązania ułatwiające naukę na odległość

Bezpłatne użyczenie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego będzie możliwe dzięki nowym przepisom Ministerstwa.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów szkół gminnych Wójt Gminy Zgorzelec na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493) podjął decyzje o upoważnieniu dyrektorów szkół do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość dla uczniów […]
27.03.2020r.
więcej
Informacja dla mieszkańców gminy [aktualizacja 25.03.2020 r. – godz. 13:45]

Informacja dla mieszkańców gminy [aktualizacja 25.03.2020 r. – godz. 13:45]

            Aktualizacja [25/03/2020 – godz. 13:45] Informacja dla osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem pracy zawodowej w RP lub państwie sąsiednim. Od dnia 20 marca na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491) osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania pracy zarobkowej (czynności zawodowych) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym była zwolniona z obowiązku […]
25.03.2020r.
więcej
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

24 marca Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające do rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r., wprowadzając nowe ograniczenia, które będą obowiązywać do 11 kwietnia. Wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.  Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można […]
24.03.2020r.
więcej
XXI Sesja nadzwyczajna 24 marca 2020

XXI Sesja nadzwyczajna 24 marca 2020

  XXI Sesja nadzwyczajna w dniu 24 marca 2020, godz. 12:00 Sesja nadzwyczajna Wo.0007.21.20   Otwarcie obrad sesji. Sprawdzenie kworum. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał. UCHWAŁA NR 129/20 RADY GMINY ZGORZELEC w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 rok UCHWAŁA NR 130/20 RADY GMINY ZGORZELEC niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zgorzelec środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku Zamknięcie obrad. Link […]
24.03.2020r.
więcej
Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. Jak aktywować aplikację? Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. APP STORE GOOGLE […]
23.03.2020r.
więcej
STOP pożarom traw!

STOP pożarom traw!

W obecnej sytuacji zaangażowania służb w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, prowadzenie działań związanych z likwidacją pożarów nieużytków stanowi znaczne obciążenie służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP apeluje: STOP POŻAROM TRAW  !!! Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która […]
23.03.2020r.
więcej
Ważna informacja dot. gospodarki odpadami

Ważna informacja dot. gospodarki odpadami

Przypominamy o wprowadzonym w dniu 13 marca br. stanie zagrożenia epidemiologicznego. Dołączamy się do apelu Ministra Zdrowia, prosimy o zadbanie o zdrowie swoje i innych, poprzez pozostanie w domach. W związku z powyższym, informujemy że: PSZOKi zostają zamknięte do odwołania, wstrzymuje się indywidualne odbiory gruzu i odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z Państwa nieruchomości, wstrzymuje się akcję przekazania stojaków na worki i pojemników na odpady ulegające biodegradacji do odwołania, surowce wtórne można wystawiać w workach własnych, jeżeli nie posiadają Państwo worków dostarczonych […]
19.03.2020r.
więcej
Działania na granicy

Działania na granicy

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w prasie i telewizji chciałbym poinformować, iż jako samorząd podjęliśmy szereg działań w celu udzielenia pomocy i odpowiedniego zabezpieczenia ludzi oczekujących na wjazd do naszego kraju, w tym zabezpieczenia służb sanitarnych i granicznych dokonujących czynności kontrolnych na granicy. W dniu wczorajszym wydaliśmy ok. 120 gorących posiłków dla służby granicznych, policji i straży – stacjonujących na granicy i wykonujących czynności związane z kontrolą graniczną. Gorące posiłki będą dostarczane do omawianych służb 3 razy dziennie […]
19.03.2020r.
więcej
Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej

Trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu rozpoczęła rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą. Zachęcamy do nauki gry na wybranym instrumencie w jedynej państwowej szkole artystycznej Powiatu Zgorzeleckiego. Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do zgorzeleckiej Szkoły Muzycznej informujemy, że podania dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane podanie (tj. skan pierwszej strony) można przesłać mailem na adres: psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl  lub złożyć w sekretariacie […]
18.03.2020r.
więcej