Facebook A+ A-

Centrum Rekreacyjno-Turystyczne

Jesteśmy najmłodszą jednostką organizacyjną samorządu gminy Zgorzelec. Powstaliśmy 1.09.2015 roku. Naszym głównym celem jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszej” małej ojczyzny”. W skład CRT w Radomierzycach wchodzą:

  • Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach
  • Łagowski Obiekt Sportowy „ŁOŚ” w Łagowie

Ponadto administrujemy terenami sportowymi Apisu Jędrzychowice, Iskry Łagów, LZS Ręczyn i boiska sportowego w Jerzmankach. Wypełniając statutowe powinności nastawiamy się na współpracę ze szkołami podstawowymi i szkołami ponadpodstawowymi naszego terenu. W ramach aktywizowania lokalnego społeczeństwa będziemy wspierać stowarzyszenia, kluby sportowe wraz różnego rodzaju organizacje w ich działaniach na rzecz upowszechniania masowej turystyki, rekreacji i sportu. Chcielibyśmy aby CRT było miejscem gdzie każdy może realizować swoje pasje.

Oficjalna strona