Osiek Łużycki

Dawna nazwa w języku niemieckim Wendisch Ossig

Sołtys – Henryk Pałys

Rada Sołecka
Olimpia Antkowiak
Anna Rodewald
Anna Antoszczuk
Teresa Kulibowska

Liczba ludności: – 292 osób (stan na 31.12.2021 r.)

Identyfikator miejscowości w: systemie SIMC to 0193341,
Współrzędne GPS wsi (14.997222, 51.081111).

 

Miejscowość leżąca na Pogórzu Izerskim, w południowej części Równiny Zgorzeleckiej. Osiek Łużycki posiad mieszany układ przestrzenny.
Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od łużyckiego słowa oznaczającego „siekanie” i związana jest z deforestacją – wysiekaniem lasu[5]. Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia formę nazwy – Ossek podając jej znaczenie „Waldhau” – „Wykarczowany las”.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
• kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, z 1532 r., XVII w.
• cmentarz przy kościele, ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, z XVII w.

W Osieku Łużyckim funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego. Przy szkole od 2006 r. działa zespół Pieśni i Tańca „Lusatia”.


W miejscowości w ostatnim okresie wykonano następujące inwestycje:
– remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej,
– uzupełniono 3 lampy oświetlenia drogowego,
– wymieniono 56 opraw oświetleniowych na LED-owe,
– wybudowano chodnik łączący drogę powiatową ze szkołą i kościołem,
– wyremontowano drogi gminne,
– wybudowano nową drogę gminną,
– wybudowano siłownię zewnętrzną,
– wybudowano wiatę rekreacyjną z ławkami i stołami,
– wymieniono biologiczną oczyszczalnię ścieków przy szkole,