Facebook A+ A-

Wydział Finansów i Planowania

STANOWISKO

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ZASTĘPCA NACZELNIKA

INSPEKTOR

INSPEKTOR KASA

INSPEKTOR

SAM. REFERENT

SPECJALISTA

SPECJALISTA

SPECJALISTA

SAM. REFERENT

IMIĘ I NAZWISKO

JANINA GĘBKA

EWELINA STAWOWY

ANNA WENECKA

DANUTA BOGDZIEWICZ

WIOLETA TRYLIŃSKA

AGATA DZIURMAN

MONIKA KUŚMIERCZAK

JOANNA NOWAK

PATRYCJA MILOSZEWICZ

RENATA BANASZEWSKA

POKÓJ

18

16

18

14

18

16

15

15

15

15

NR TELEFONU

75 7721422

75 77 21423

75 77 21424

75 77 21429

75 77 21422

75 77 21423

75 77 21425

75 77 21426

75 77 21425

75 77 21425

Wydział Finansów i Planowania zajmuje się między innymi:

– planowaniem budżetu gminy – tj. zestawieniem planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy wraz z ustaleniem wykazu zadań przyjętych do realizacji przez Radę Gminy Zgorzelec oraz źródeł ich finansowania,

– przetwarzaniem danych powstałych w poszczególnych wydziałach Urzędu Gminy w wyniku zachodzących na terenie gminy zjawisk, zdarzeń i operacji gospodarczych,

– obsługą finansową Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej,
– sporządzaniem wynikających z obowiązujących przepisów sprawozdań i informacji oraz analiz na potrzeby organów władzy,

– obsługą interesantów w zakresie wymiaru i windykacji podatków oraz opłat lokalnych.