Facebook A+ A-

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

STANOWISKO

NACZELNIK

PODINSPEKTOR

SPECJALISTA

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

INSPEKTOR

REFERENT

REFERENT

IMIĘ I NAZWISKO

JOANNA TOKARCZUK

IWONA MARGUŻ

RAFAŁ NOWACKI

KATARZYNA BUĆKO

JERZY OSTROWSKI

KSENIA MICHALSKA

AGNIESZKA BAJDA

BARTOSZ KOTWICKI

POKÓJ

8

9

9A

9A

9

8

8

8

NR TELEFONU

75 7721433

75 7721435

75 7721448

75 7721448

75 7721435

75 7721434

75 7721434

75 7721434

Wydział Inwestycji i Drogownictwa to wydział, do którego należą zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycji i inne wynikające z przepisów szczególnych.
Podstawowymi działaniami wydziału są:

  • przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, w tym: organizowanie przetargów na realizację inwestycji gminnych,
  • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym: utrzymanie należytego stanu technicznego budynków gminy, przydziały mieszkań, czynsze i ich weryfikacja,
  • gospodarka komunalna – m.in. oświetlenie, utrzymanie porządku i czystości w gminie, numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic,
  • pozyskiwanie środków unijnych oraz środków zewnętrznych na inwestycje będące w kompetencji wydziału
  • przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
  • opiniowanie podziału działek,
  • współpraca z Wydziałem Oświaty i Promocji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji infrastrukturalnych.