1 maja – 17. rocznica przystąpienia Polski do UE

30.04.2021r.
Drukuj

1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wstąpienie w szeregi Unii Europejskiej było długotrwałym procesem, w który zaangażowanych było wielu rządów.

Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne. 

Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.  Prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było podpisanie Traktatu akcesyjnego16 kwietnia 2003 roku w Atenach.

print

Zobacz także: