81. rocznica zsyłki na Sybir

10.02.2021r.
Drukuj

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się akcja wywózki na Sybir przez władze sowieckie ludności polskiej z Kresów II Rzeczypospolitej.

Wywieziono około 140 tysięcy osób z terenów polskich. Wywózki trwały do wybuchu wojny Sowiecko Niemieckiej 22 czerwca 1941 roku. Ostatnia miała miejsce w dniu 19 czerwca 1941 roku. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRS, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi.

print

Zobacz także: