XX Sesja Rady Gminy Zgorzelec

26.02.2020r.
Drukuj

26 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XX sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Jednym z pierwszych punktów sesji było wystąpienia dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zgorzelec. Swoje wystąpienia mieli Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu mł. insp. mgr Janusz Lipski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu  mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar oraz p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Jolanta Lipińska-Grzeszczuk. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Arkadiusz Furmaniak przedstawił sprawozdanie dot. działalności gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Sylwia Prabucka przedstawiła podsumowanie działań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz zreferowała plany na przyszłość.

Podczas obrad Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie:
– ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Zgorzelec,
– zmiany Uchwały nr 100/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgorzelec na 2020 rok,
– ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Jędrzychowicach,
– ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 rok,
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
– udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ręczyn”.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj odpowiadał na pytanie Radnych i Sołtysów min. na temat opłat za odpady, funduszu sołeckiego.

 

print

Zobacz także: