12 lipca – II tura wyborów prezydenckich 2020

09.07.2020r.
Drukuj

W najbliższą niedzielę 12 lipca br. odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Jeśli wybraliśmy tradycyjny sposób głosowania,  podczas wizyty w lokalu wyborczym należy zachować szczególne środki ostrożności.

Zgodnie z nowymi przepisami w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. 

Przed wejściem i po wyjściu z lokalu wyborczego należy zdezynfekować ręce. Płyn będzie ogólnodostępny i umieszczony w widocznym miejscu w lokalu wyborczym. Pomieszczenie, w którym odbywa się głosowanie, powinno być regularnie wietrzone, przed przystąpieniem komisji wyborczej do pracy, oraz raz na godzinę przez 10 minut. W praktyce lokal może być wietrzony przez cały czas w którym odbywa się głosowanie oraz podczas liczenia głosów i ustalania wyników głosowania W lokalu na bieżąco  będą dezynfekowane min. klamki, urny wyborcze, urządzenia higieniczno-sanitarne, blaty stołów. Członkowie komisji wyborczych obsługujący bezpośrednio wyborców będą  mieć założone na twarzach maseczki oraz przyłbice, a także rękawiczki jednorazowe. Członkowie nieobsługujący w danym momencie wyborców będą wyposażeni w przyłbice.

Wyborcy idąc na głosowanie obowiązkowo muszą zabrać ze sobą maseczki. Bez niej członkowie komisji mogą wyprosić wyborcę z lokalu wyborczego, również  bez możliwości oddania głosu.

Osoby przebywające w izolacji lub na kwarantannie, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w piątek otrzymają pakiet wyborczy. Pakiet dostarczy listonosz lub urzędnik gminny. Pakiet należy natychmiast wypełnić i od razu zwrócić w/w osobie.

Głosować można od godz. 7:00 do 21:00.

Granice obwodów głosowania:

 

print

Zobacz także: