150.000 zł. dla Wielospecjalistycznego Szpitala  SPZOZ w Zgorzelcu

20.01.2021r.
Drukuj

Decyzją Wójta, po przeanalizowaniu szczególnej sytuacji dotyczącej pandemii i wynikających z tego szczególnych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej gmina przekazała na rzecz wsparcia naszej służby zdrowia kwotę 150.000 zł.

Jak podkreśla P. Machaj:

…to działanie, które skierowane jest do naszych mieszkańców. Doskonale zdaję sobie sprawę, ile kosztuje utrzymanie ośrodków zdrowia na terenie gminy, wiem ilu mieszkańców objętych jest dodatkową opieką zdrowotną związaną z pandemią. Ile trzeba zabezpieczyć sprzętu ochronnego, ile kosztuje dezynfekcja pomieszczeń, organizacja pracy szpitala i poradni. Dzisiaj wspieranie systemu opieki zdrowotnej jest naszym obowiązkiem wynikającym z potrzeby zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców. Wspieraliśmy już wojsko, organizacje pozarządowe, rady sołeckie szyjące maseczki, najbardziej potrzebujących mieszkańców, placówki oświatowe, teraz przyszła pora na publiczną służbę zdrowia. Ogrom pracy jaką wykonują lekarze, pielęgniarki, ratownicy i pozostali pracownicy zasługuje na wielkie uznanie i podziękowanie. Zdaje sobie sprawę, że ten dar jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb, ale to z kropli składają się rzeki i jeziora…

Środki zostały przekazane z końcem grudnia 2020 r.

print

Zobacz także: