Od 10 grudnia wchodzą zaostrzone przepisy w powiecie Görlitz

10.12.2020r.
Drukuj

Z powodu dalszego dynamicznego wzrostu liczby zakażeń i ze względu na sytuację leczonych w szpitalach pacjentów chorych na COVID-19 Starostwo Powiatowe Görlitz wprowadziło na terenie powiatu Görlitz kolejne zaostrzone przepisy anty-koronawirusowe, które obowiązują od północy 10 grudnia do 4 stycznia 2021. W dniach 24.12-26.12.2020  będzie obowiązywał wyjątek dotyczący spotkań rodzinnych.

Zaostrzone przepisy obejmują:

 • zakaz podawania i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych w całej przestrzeni publicznej
 • obowiązek zakrywania nosa i ust w całej przestrzeni publicznej
 • zakaz działalności placówek kształcenia dorosłych z wyjątkiem oferty online (dotyczy to np. kursów integracyjnych, szkół nauki jazdy, kształcenia zawodowego)
 • ograniczenie zgromadzeń do maksymalnie 25 osób i czasu trwania do maksymalnie 60 minut
 • ograniczenie wychodzenia z domu, jeśli nie ma istotnych powodów

a za istotne powody uważane są:

 • wykonywanie działalności zawodowej,
 • uczęszczanie do szkoły, zaprowadzenie dziecka do przedszkola (od 14 grudnia szkoły przechodzą na naukę zdalną, przedszkola będą sprawowały tylko opiekę dla dzieci rodziców z niezbędnych grup zawodowych),
 • zakupy i korzystanie z usług na terenie powiatu i powiatu bezpośrednio sąsiadującego,
 • korzystanie z leczenia (dozwolone są również wizyty u weterynarza),
 • odwiedzanie małżonka, partnera życiowego, osób potrzebujących pomocy i chorych w ich domach oraz wykonywanie prawa do opieki i kontaktów na terenie powiatu miejsca zamieszkania i powiatu bezpośrednio sąsiadującego, w przypadku niezbędnej pomocy krewnym wymagającym opieki nie obowiązuje ograniczenie regionu,
 • wyznaczone wizyty w urzędach, sądach, prokuraturze, udział w posiedzeniach rad gminnych i ich komisji,
 • udział wraz z osobą z innego gospodarstwa domowego w nieprzekładalnych terminach u komorników sądowych, adwokatów, notariuszy, doradców podatkowych, rewidentów księgowych, syndyków masy upadłościowej i przedsiębiorców pogrzebowych,
 • spotkania i wizyty podczas świąt Bożego Narodzenia na terenie powiatu miejsca zamieszkania i powiatu bezpośrednio sąsiadującego
 • śluby w gronie maksymalnie 25 uczestników,
 • towarzyszenie osobom umierającym oraz pochówki z udziałem 25 osób,
 • sport i ruch na świeżym powietrzu w promieniu 15 km od miejsca zamieszkania (włącznie z własnym lub dzierżawionym ogródkiem działkowym),
 • niezbędne czynności związane z opieką nad zwierzętami.

Będzie obowiązywać zakaz przemieszczania się/opuszczania domostw codziennie w godz. od 22:00 do 6:00 (tzw. godzina policyjna) za wyjątkiem:

 • wykonywania pracy zawodowej,
 • korzystania z opieki medycznej,
 • uniknięcia dla siebie lub osób trzecich bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia i mienia,
 • w dniach 24 – 26 grudnia w celu uczestnictwa w nabożeństwie.

Zarządzenia dla placówek opieki w myśl  § 7 ust. 1 Saksońskiego Rozporządzenia o Ochronie przed koronawirusem:

 • ograniczenie liczby wizyt: tylko jedna wizyta w ciągu dnia na 1 pensjonariusza lub pacjenta (za wyjątkiem wizyt u osób umierających) – warunkiem wizyty jest przeprowadzenie u osoby odwiedzającej szybkiego testu antygenowego Point-of-care (PoC) i negatywny wynik tego testu, a placówkom tym zaleca się przeprowadzenie u personelu przynajmniej raz w tygodniu szybkiego testu antygenowego Point-of-care  (PoC)

Sporządzenie koncepcji higieny dla zgromadzeń kościelnych i wspólnot religijnych w celach wyznaniowych:

 • zakaz spożywania rytualnych dań i napojów przez osoby uczestniczące,
 • zakaz śpiewania przez wspólnotę i muzycznego akompaniamentu instrumentów dętych,
 • występy chórów kościelnych są dopuszczone z zachowaniem minimalnego odstępu 4 metrów od pozostałych uczestników.

Bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Görlitz

Źródło: Urząd Miasta Görlitz

print

Zobacz także: