18. rocznica przystąpienia Polski do UE

29.04.2022r.
Drukuj

1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wstąpienie w szeregi Unii Europejskiej było długotrwałym procesem, w który zaangażowanych było wielu rządów.

Wspólnie z Polską do do Unii Europejskiej wstąpiło 9 państw – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne. 

Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia Polski wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.  Prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było podpisanie Traktatu akcesyjnego16 kwietnia 2003 roku w Atenach.

print

Zobacz także: