Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poniżej prezentujemy inwestycje realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  1. Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów” – Kwota dofinansowania – 81 881,00 zł – Całkowita wartość zadania 106 566,00 zł
  2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice dz. nr 257/2 – Kwota dofinansowania 88 999,15 zł – Całkowita wartość zadania 88 999,15 zł
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice dz. nr 594 i 89/4 – Kwota dofinansowania 68 550,40 zł – Całkowita wartość zadania 68 550,40 zł
  4. Budowa oświetlenia drogowego w Osieku Łużyckim – Kolonia – Kwota dofinansowania 59 000,00 zł – Całkowita wartość zadania -59 000,00 zł
  5. Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach – Kwota dofinansowania – 84 900,00 zł- Całkowita wartość zadania – 84 900,00 zł
  6. Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach dz. nr 92 – Kwota dofinansowania 56 262,18 – Całkowita wartość zadania – 88 990,00 zł
  7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach o długości 514 mb – Wartość całej inwestycji 318 537,27 zł brutto z czego 107 940,00 pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, kwota 210 597,27 zł brutto dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 107 940,00 zł
  8. Przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Piękna 100mb – Kwota dofinansowania 154 365,00 zł – Całkowita wartość zadania 154 365,00 zł
  9. Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa budynku gminnego na GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejska w Jędrzychowicach”– kwota dofinansowania 74 870,00 zł – Całkowita wartość zadania –84 870,00 zł
  10. Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa pomieszczeń Pałacu w Kunowie na świetlicę wiejską– kwota dofinansowania 104 575,00 zł – Całkowita wartość zadania 147 600,00 zł

Łączna kwota wykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 984 000 zł