Poszukiwana opiekunka do osób starszych

27.06.2018r.
Drukuj

PILNIE ZATRUDNIMY NA STANOWISKO OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

 

1) Opis stanowiska

 1. a) początek zatrudnienia: od zaraz
 2. b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie
 3. c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w zależności od potrzeb/
 4. d) miejsce pracy – praca w terenie, teren gminy wiejskiej Zgorzelec

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 

 1. Usługi gospodarcze:

 

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

 

 1. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych
  w gospodarstwie domowym,
 2. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 4. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 5. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 6. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 7. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
 8. Usługi pielęgnacyjne:
 9. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby
  w zależności od indywidualnych potrzeb,
 10. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
 11. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Wiejskiej Zgorzelec
4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
 2. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. uczciwość,
 6. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
 7. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 8. mile widziane prawo jazdy kat. B

 

5) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\ w stanowisku,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

 

Na żądanie kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

6) Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 5).

print

Zobacz także: