Środki na nowe instalacje grzewcze

21.02.2022r.
Drukuj

Szanowny Mieszkańcu!

Wójt Gminy Zgorzelec zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, której celem jest podjęcie działań przez Gminę Zgorzelec na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.

Nowe programy dotacyjne spodziewane są na Dolnym Śląsku, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Realizacja powyższego celu prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informujemy i wyjaśniamy, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinasowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, iż możecie Państwo być proszeni o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 marca 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

– osobiście w Urzędzie Gminy Zgorzelec w Biurze Obsługi Interesanta
– pocztą na adres: Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:

– na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzele oraz na portalu dobrebudynki.pl
– w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Urzędu,
W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 7577214 33 oraz 75 77 214 48

– osoba merytoryczna – Bartłomiej Puzoń, Kamil Chmura Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.
Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków.

print

Załączniki

Zobacz także: