Informacje demograficzne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gminę zamieszkiwało 8288, w tym 4160 kobiet co stanowi nieco ponad 50% populacji. Gęstość zaludnienia wyniosła 58,4 osoby na km2.

Wiek

Mężczyzn Kobiet Ogółem
0 – 2 131 144

275

3 43 32

75

4 – 5

94 87 181

6

54 39

93

7

47 51 98

8 – 12

191 206

397

13 – 15

134 120

254

16 – 17

95 97

192

18

57 42

99

19 – 65

2965

2965

19 – 60

2538

2538

> 65 317

317

> 60 804

804

Ogółem 4128 4160

8288

Bezrobocie na dzień 31 grudnia 2008 roku kształtowało się na poziomie 5,5%.