LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec – online

26.09.2022r.
Drukuj

26 września 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. a) PROTOKÓŁ Nr LXI/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r.
  4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
  5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.
  6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za I półrocze 2022 r.
  7. Sprawozdanie z przebiegu akcji letniej.
  8. Analiza projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.

 Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: