Konsultacje dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Zachodniego Obszaru

27.10.2022r.
Drukuj

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Zachodniego Obszaru Integracji zapraszamy

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOI

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji. Dokument znajduje się w załączniku.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem internetowej ankiety klik

 ———————————————————————————————————————————

Terytorialnie obszar Zachodnie Obszaru Integracji tworzą następujące gminy: Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 21.11.2022 r. 

Dziękujemy!!!

print

Załączniki

Zobacz także: