30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce

27.05.2020r.
Drukuj

27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu w Senacie została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Nie tylko duże aglomeracje, ale również małe miasteczka i wsie zaczęły się rozwijać. Nadeszły wielkie inwestycje – budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, szpitali, placówek oświatowych, obiektów sportowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. A co za tym idzie poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.

Dziś po latach doświadczeń wiemy już, że samorządność to więcej niż tylko administracja, to wspólnota ludzi i podział terytorialny. Samorządność to także reguła życia społecznego polegająca na zaangażowaniu i lokalnej aktywności.

Za wszystkimi działaniami stoją ludzie, to oni realizują zadania, organizują wspólnotę samorządową i dbają o poprawę warunków życia mieszkańców. W samorządach pracuje blisko 1,9 mln osób. Oczywiście ta liczba nie obejmuje tylko urzędników. Mowa jest o zatrudnieniu w szeroko rozumianym sektorze samorządowym, a więc w instytucjach publicznych, które są albo częścią administracji samorządowej lub dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu, lub które wykonują zadania będące ustawową kompetencją samorządów terytorialnych. Nalezą do nich ośrodki kultury, pomocy społecznej sportu i rekreacji, szkoły, przedszkola, żłobki, spółki i zakłady komunalne. Często samorządy są największym pracodawca na terenie swojej gminy.

Ten jubileusz to święto wszystkich pracowników i członków wspólnot samorządowych, ludzi którzy doceniają dorobek samorządów i nie chcą go zmarnować. Samorządy jako najskuteczniejsza forma zarządzania terytorialnego, swoją odpowiedzialnością i skutecznością gwarantują dalszy rozwój naszych gmin i realizacje oczekiwań mieszkańców.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim byłym i obecnym Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym życzę pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć i niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuje za zaangażowanie i wspólną troskę i pracę na rzecz naszych Małych Ojczyzn.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: