33. rocznica Powołania Straży Granicznej

05.06.2024r.
Drukuj

We wtorek 4 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, odbyła się uroczystość z okazji 33. rocznicy Powołania Straży Granicznej, zorganizowana  przez Placówkę Straży Granicznej w Zgorzelcu.

Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 r. Zgodnie z ustawą jest formacją jednolitą, uzbrojoną i umundurowaną, utworzoną do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz odpowiedzialną za zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, organizowanie i prowadzenie kontroli ruchu granicznego, a także kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, awanse oraz podziękowania za pełnioną służbę oraz wsparcie Straży Granicznej. Wójt Piotr Machaj otrzymał odznakę Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej za wsparcie oddziału w realizacji zadań statutowych. Odznakę wręczyła Komendant placówki SG w Zgorzelcu ppłk Julia Mandecka.

Oprawę uroczystości zapewnili –  Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach, które zaprezentowały patriotyczny taniec z flagami.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodziny funkcjonariuszy Straży Granicznej.

print

Zobacz także: