Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec

Gmina Zgorzelec realizuje projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta
w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec” w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim realizowanym przez Miasto Zgorzelec oraz Gminę Zgorzelec. Zakres rzeczowy projektu realizowany przez Gminę Zgorzelec obejmuje modernizację energetyczną siedziby Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70 oraz siedziby Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7,

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków w/w urzędów poprzez ich modernizację energetyczną, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowalności na choroby płuc i dróg oddechowych. Ponadto poprawa efektywności energetycznej pozwoli również na zmniejszenie kosztów ponoszonych na cele grzewcze budynków.

Grupą docelową realizowanych działań są przede wszystkim wszyscy pracownicy obydwu Urzędów, którzy na co dzień pracują w obiektach objętym projektem. W związku z tym, że budynki urzędów są budynkami publicznymi, grupą docelową projektu będą również wszyscy interesanci odwiedzający urzędy w celu załatwienia spraw.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 051 175,38 zł

W tym dofinansowanie 5 242 345,67 zł z czego środki pochodzące z UE wynoszą 4 892 855,96 zł natomiast 347 489,71 zł pochodzi ze współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projekt realizowany jest od 31.08.2022 r. do 22.09.2025r.