Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabory wniosków

19.02.2024r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabory wniosków na organizację następujących form:

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1272174-jednorazowe

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/22972055-nabor

Szkolenia indywidualne – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1267822-szkolenia-pup

Szkolenie z języka polskiego dla cudzoziemców – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/23009155-szkolenie-z

Bon szkoleniowy – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/23009148-bony

Dofinansowanie studiów podyplomowych – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1267553-dofinansowanie

Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/18013176-finansowanie

Finansowanie egzaminów i licencji – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1267498-finansowanie

Staże – https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/8691896-staze-pup-zgorzelec

Prace interwencyjne – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1245604-prace

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1245432-refundacja

Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1248466-dofinansowania

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/4035468-refundacja

Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanej osoby w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/20407744-refundacja

Bon na zasiedlenie – https://zgorzelec.praca.gov.pl/…/1267921-bon-na

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: