79. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

09.05.2024r.
Drukuj

W środę 8 maja br. pod pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 79. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele związków i organizacji kombatanckich, samorządowcy, delegacje służb mundurowych, przedstawiciele stowarzyszeń i związków, instytucji i zakładów, zgorzeleckie duchowieństwo oraz mieszkańcy. Oprawę uroczystości zapewniły kompania reprezentacyjna 23. Śląskiego Pułku Artylerii oraz Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec – Rafał Gronicz.

Obchody zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Orła Piastowskiego oddając hołd poległym. Biało-czerwony wieniec złożył Wójt Piotr Machaj oraz zapalił symbolicznego znicza w centralnym miejscu Cmentarza Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego oddając hołd poległym.

Pod pomnikiem Ofiar Stalagu VIII A przy Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Koźlicach odbyły się obchody 79. rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz.

Stalag VIII A był jednym z ponad 1000 obozów jenieckich powstałych w trakcie II wojny światowej na terenie Niemiec. Został on utworzony jako obóz przejściowy 26 sierpnia 1939 r. w Görlitz-Ost (obecnie Koźlice) i podlegał VIII okręgowi wojskowemu z siedzibą w Breslau. Przybyli z końcem września pierwsi polscy jeńcy wojenni zmuszeni zostali do pracy przy budowie stalagu. Do dnia 8 maja 1945 r., kiedy obóz został wyzwolony, przez Stalag VIII A przeszło 120 000 jeńców różnych narodowości, między innymi Polaków, Francuzów, Belgów, Jugosłowian, Włochów, obywateli Związku Radzieckiego, Amerykanów i Brytyjczyków.

Kinga Hartmann-Wóycicka Prezes Fundacji Pamięć ,Edukacja, Kultura powitała przybyłych gości, wśród których byli przedstawiciela władz samorządowych z Polski i Niemiec.

Po przemówieniach zaproszonych gości duchowni wielu wyznań odmówili modlitwy za zmarłych w obozie jeńców. Był to bardzo wzruszający moment, który podkreślił różnorodność narodową i wyznaniową jeńców Stalagu VIII A.

W imieniu władz oraz mieszkańców Gminy Zgorzelec kwiaty pod pomnikiem Ofiar Stalagu VIII A złożyła Sekretarz Anna Demuth-Majda.

print

Zobacz także: