Absolutoryjna LXXVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

27.06.2023r.
Drukuj

W poniedziałek 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Podczas sesji Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Głównym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2022” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w ubiegłym roku. Rada Gminy Zgorzelec udzieliła jednogłośnie Wójtowi Piotrowi Machajowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Podczas sesji przyjęto również protokoły i uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach za 2022 rok,
– zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zgorzelec za 2022 rok,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jędrzychowice, gmina Zgorzelec,
– nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: