Absolutoryjna XLI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

15.06.2021r.
Drukuj

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się  Sesja Rady Gminy Zgorzelec. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda, Skarbnik Gminy Rafał Jasiul oraz Radni Gminy Zgorzelec. Podczas obrad prowadzona była transmisja on-line.
Głównym punktem obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Zgorzelec za rok 2020” oraz podsumowanie działalności Urzędu Gminy jak i podległych mu jednostek w ubiegłym roku. Rada Gminy Zgorzelec udzieliła jednogłośnie Wójtowi Piotrowi Machajowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 

print

Zobacz także: