Akcja prewencyjna KRUS – „Rola rolnika by upadku unikał”

06.03.2023r.
Drukuj

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynków i wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również zniszczone albo zabrudzone obuwie robocze.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłową konstrukcję i usytuowane drabin. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią lub resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych. 

W trosce o własne dobro, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych, warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy:

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu i posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami,
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść,
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych,
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę,
 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe,
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągów schodowych i na podestach,
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach,
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyleniem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik),
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów,
 • dbać o dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy,
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

Pamiętaj!

Stosuj obuwie, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia. W czasie pracy chroń palce przed przygnieceniem.

Źródło: KRUS

print

Zobacz także: