AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” – III EDYCJA

26.07.2021r.
Drukuj

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy rozpoczęła realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” III EDYCJA.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucjami:

 • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Beneficjent i Lider Partnerstwa,
 • Karkonoską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner,
 • Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Partner,
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner,
 • oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner.

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 400 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG SA., KARR SA., DPIN SA. oraz WARR SA.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu.

Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 300 osób.

 • Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 roku – czerwiec 2023 roku.
 • Całkowity budżet projektu: 12 691 223,60 PLN.
 • Wartość dofinansowania: 12 055 298,60 PLN.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy – obligatoryjna forma wsparcia polegająca na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Doradcą zawodowym.
 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości składające się z etapu szkoleniowego, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.
 • Szkolenia zawodowe
 • Studia podyplomowe
 • Staże zawodowe
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Dodatek relokacyjny

więcej informacji

Zapraszamy do udziału w projekcie!

źródło: ARLEG S.A.

print

Zobacz także: