Aktywna Integracja – oferty bezpłatnych kursów podnoszących kwalifikacje

22.02.2021r.
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu stara się o dofinansowanie na realizację projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”, skierowanego do mieszkańców Gminy Zgorzelec.

Dzięki temu do 2022 r. mieszkańcy naszej Gminy będą mogli skorzystać z oferty bezpłatnych kursów, mających na celu zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu GOPS Zgorzelec planuje przeprowadzenie kursów w zakresie:

  • kurs opiekun osoby starszej
  • kurs stylizacji paznokci
  • kursy prawa jazdy kat. B

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o kontakt z GOPS w Zgorzelcu.

Szczegóły dostępne będą:

  • na stronie internetowej  www.gopszgorzelec.pl,
  • pod numerem telefonu: 75 77 52 667
  • Biurze Projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich.

print

Zobacz także: