Aktywna Integracja –  zakończenie  pierwszych działań

07.07.2021r.
Drukuj

W dniu 3.07.2021r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” zakończyły się pierwsze działania przeprowadzone przez Fundację „Nasze dzieci” ze Zgorzelca. Warsztaty z zarządzania budżetem domowym były przeznaczone dla grupy 15 osób oraz warsztaty umiejętności społecznych również dla 15 uczestników. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie grupowe z komunikacji. Głównym celem szkoleń było przede wszystkim:  

  • umożliwienie poznania zasad i dostarczenia niezbędnych narzędzi do budowania poprawnych relacji interpersonalnych,
  • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych,
  • ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
  • rozumienie potrzeb partnera komunikacji,
  • zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
  • wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację,
  • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami.

Korzyści dla uczestników:

  • motywacja uczestników szkolenia do zastosowania technik komunikacji w praktyce;
  • stworzenie podstaw budowania atmosfery współpracy;
  • wsparcie metodologiczne i psychologiczne uczestników szkolenia w codziennej praktyce zawodowej.

 

Zajęcia odbywały się w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41. Dla uczestników spotkań w trakcie przerwy został podany ciepły posiłek. W trakcie prowadzone są jeszcze indywidualne spotkania z psychologiem. Planowane zakończenie tego wsparcia jest na koniec lipca 2021r.

print

Zobacz także: