Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza

18.02.2020r.
Drukuj

Archiwa Państwowe w Polsce prowadzą działalność w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zadania statutów archiwów to kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, a także sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym. Ważnym obszarem działania archiwów jest popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Archiwa działają na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało ulotkę informacyjną, wskazującą sposób postępowania w przypadku poszukiwania dokumentacji osobowo-płacowej, poszukiwań genealogicznych, narastającej dokumentacji, likwidacji firmy, uszkodzenia lub zniszczenia akt, a także brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

print

Załączniki

Zobacz także: