Aktualności

LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec

LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec

W poniedziałek 26 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec. Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Skarbnik Rafał Jasiul przedstawił informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w […]
27.09.2022r.
więcej
I Pielgrzymka Sołtysów

I Pielgrzymka Sołtysów

W niedzielę 25 września br., odbyła się I Pielgrzymka Sołtysów z Dolnego Śląska do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w której uczestniczyła delegacja sołtysów z Gminy Zgorzelec. W pierwszej części spotkania, przewodnik sudecki pan Mieczysław Gadzina, oprowadził sołtysów po terenie opactwa. Następnie została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Ignacego Deca, Biskupa Seniora diecezji Świdnickiej. Następnie sołtysi spotkali się przy posiłku i wysłuchali koncertu „Kapeli znad Baryczy”. Do Krzeszowa z Sołtysami udała się Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna […]
26.09.2022r.
więcej
Bezpłatne szkolenia dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Bezpłatne szkolenia dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

• Stypendium za udział w szkoleniu • Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie • Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji • Szansa na znalezienie atrakcyjnej pracy Do 30 listopada 2022 r. istnieje jeszcze możliwość składania wniosków na bezpłatne szkolenia. Więcej informacji: 75 777 05 50 i 75 777 05 54, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu pokoje 210 i 214 https://zgorzelec.praca.gov.pl
26.09.2022r.
więcej
LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec – online

LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec – online

26 września 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Zgorzelec. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji. a) PROTOKÓŁ Nr LXI/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 r. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec wg stanu na dzień 30 […]
26.09.2022r.
więcej
VIII Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne”

VIII Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne”

Po raz ósmy odbyło się Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne” zorganizowane przez łagowski zespół ludowy „Górnołużyckie Błękitne Kamizelki”. Tegoroczne VIII Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne” po raz pierwszy odbyło się w świetlicy wiejskiej w Jerzmankach. Organizatorzy – Stowarzyszenie Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa przygotowało nietuzinkowe potrawy rybne, które królowały na stołach. „Smaki Rybne” to okazja do posłuchania kapel ludowych, które licznie przyjeżdżają zaprezentować swój repertuar. Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości m.in.: władz Gminy Zgorzelec, Powiatu Zgorzeleckiego oraz zaproszonych zespołów, prowadzący […]
26.09.2022r.
więcej
Nieodpłatna pomoc prawna 2022 r.

Nieodpłatna pomoc prawna 2022 r.

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym obcokrajowcom. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Informujemy, że od nowego roku punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną zlokalizowany w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy […]
26.09.2022r.
więcej
Krajowa Administracja Skarbowa szuka nowych funkcjonariuszy

Krajowa Administracja Skarbowa szuka nowych funkcjonariuszy

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym ogłoszeniem o naborze do służby w Służbie Celno-Skarbowej: https://tiny.pl/wmnqv
26.09.2022r.
więcej
Dodatki dla gospodarstw domowych

Dodatki dla gospodarstw domowych

W dniu 19 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r. poz. 1967). Wskazane regulacje umożliwiają otrzymanie dofinansowania w gospodarstwach domowych które posiadają źródło ciepła zasilane innymi niż paliwa stałe (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) paliwami. O dodatek dla gospodarstwa domowego mogą starać się osoby, których głównym źródłem ciepła w gospodarstwie jest: 1)  kocioł na paliwo […]
21.09.2022r.
więcej
Świadczenia z GOPS

Świadczenia z GOPS

Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na okres od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. od 1 lipca 2022 r. składamy wnioski elektroniczne za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej. od 1 sierpnia 2022 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 […]
21.09.2022r.
więcej
Wycieczka Seniorów z Gronowa do Krzeszowa

Wycieczka Seniorów z Gronowa do Krzeszowa

W poniedziałek 12 września br. Seniorzy z Gronowa pojechali na wycieczkę do Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie. Grupie towarzyszyła Kierownik GOPS w Zgorzelcu Bogumiła Hamielec wraz z opiekunkami Klubu Seniora. Seniorzy wycieczkę rozpoczęli od odwiedzenia przyklasztornej restauracji „Stara Wozownia”, gdzie skosztowali pysznego domowego serniczka. Wraz z przewodnikiem udali się na zwiedzanie barokowego Kościoła Klasztornego-Bazylik Mniejszej Kolegiackiej Wniebowzięcia NMP z ikoną Matki Bożej Łaskawej. Kolejną atrakcją były podziemia klasztorne oraz strych i wieża kościoła, z której rozpościerał się malowniczy. Następnie udali się […]
21.09.2022r.
więcej