Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Trójca w 2024 r.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Trójca w 2024 r.

W sobotę 1 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności statutowej OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, a także podsumowanie działań MDP za rok 2023. Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium. W spotkaniu udział wzięli – Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu st. kpt. Grzegorz Fleszar, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki, Prezes Zarządu Oddziału Związku […]
04.03.2024r.
więcej
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiR

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiR

W czwartek 29 lutego br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów w Oddziale ZNP w Gminie Zgorzelec. Przewodnicząca Sekcji Marta Lipa przedstawiła sprawozdanie z kadencji Zarządu Sekcji w latach 2019- 2024, następnie podziękowała bardzo serdecznie Prezes ZNP Gminy Zgorzelec Janinie Słabickiej, członkom zarządu oraz przedstawicielom organu prowadzącego za wspieranie i pomoc w organizacji różnorodnych form działalności członków SEiR. Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi SEiR. W wyniku […]
04.03.2024r.
więcej
KRUS: Bezpieczna praca w rolnictwie – Pilarki tarczowe i łańcuchowe

KRUS: Bezpieczna praca w rolnictwie – Pilarki tarczowe i łańcuchowe

Bezpieczne użytkowanie pilarki tarczowej, zależy przede wszystkim od posiadania przez nią urządzeń ochronnych oraz używania niezniszczonej i dobrze osadzonej tarczy piły. Przed każdym uruchomieniem pilarki tarczowej należy skontrolować stan techniczny całego urządzenia oraz sprawność instalacji elektrycznej. Przy przecinaniu wzdłużnym należy bezwzględnie stosować klin ozszczepiający, prowadnicę i drewniany popychacz. Nigdy nie wolno stać na linii ewentualnego odrzutu przecinanego drewna. Bezwzględnie, należy dbać o porządek na stanowisku pracy, na bieżąco uprzątać materiał drzewny, w szczególności usuwać odpady ze stołu pilarki, po uprzednim […]
04.03.2024r.
więcej
Rekrutacja do Szkoły Muzycznej 2024/25

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej 2024/25

Od 1 marca Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2024/2025. Zachęcamy do nauki gry na wybranym instrumencie w jedynej państwowej szkole artystycznej Powiatu Zgorzeleckiego. Otwieramy nowe klasy i nowe specjalności: puzon, flet i altówka. To nowe instrumenty w naszej ofercie. Nasza placówka jest szkołą publiczną, a edukacja muzyczna – bezpłatna. Przyjmujemy dzieci od 7 do 16 roku życia. W zależności od wieku uczniowie kształcą się w cyklu 6-letnim lub […]
04.03.2024r.
więcej
Trwa rekrutacja do naszego Programu Stypendialnego Horyzonty

Trwa rekrutacja do naszego Programu Stypendialnego Horyzonty

Uczniów i uczennice z małych miejscowości, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach, zapraszamy do zgłaszania się do Stypendium Horyzonty. Uczniów z naszego województwa szczególnie zapraszamy do Wrocławia – do VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 10. W ramach stypendium uczniowie otrzymują wsparcie finansowe przez całą szkołę średnią w postaci: finansowania opłat za bursę, wyżywienia i komunikacji miejskiej w mieście nauki wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie dodatkowych kursów językowych indywidualnego […]
01.03.2024r.
więcej
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja 2024 r.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja 2024 r.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych – stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia). BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju […]
01.03.2024r.
więcej
Ostatnia szansa na dołączenie do Pucharu Tymbarku!

Ostatnia szansa na dołączenie do Pucharu Tymbarku!

Już tylko do 6 marca można zgłaszać drużyny do największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci – Pucharu Tymbarku. Na zwycięzców czekają niezwykłe nagrody – finał na PGE Narodowym, uczestnictwo w meczu reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą narodową. Drużyny mogą zgłaszać zarówno nauczyciele wychowania fizycznego czy edukacji wczesnoszkolnej, jak i rodzice. Od 24 lat za organizację turnieju odpowiada Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem generalnym od 2007 r. jest marka Tymbark. – Puchar Tymbarku to niesamowita przygoda. Wystarczy zwrócić uwagę […]
28.02.2024r.
więcej
Kolejne projekty dla Gminy Zgorzelec

Kolejne projekty dla Gminy Zgorzelec

W poniedziałek 26 lutego br. w Urzędzie Miasta Bolesławiec odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Członkowie Komitetu podjęli uchwałę w sprawie listy projektów strategicznych instrumentu terytorialnego ZIT ZOF do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Lista projektów strategicznych dotyczących opieki społecznej, edukacji, zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych, bioróżnorodności, mobilności miejskiej, rozwoju terytorialnego – turystyka, kultura, przestrzeń publiczna obejmuje 99 projektów na łączną kwotę dofinansowania 287 809 930 zł. Gmina Zgorzelec opracowała wnioski […]
27.02.2024r.
więcej
XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

W poniedziałek 26 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XCI Sesja Rady Gminy Zgorzelec w której uczestniczyli Radni i Kierownictwo urzędu oraz zaproszeni goście. Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad. Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb mundurowych Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Policji – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu ppłk SG Julia Mandecka, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podinspektor Arkadiusz Stępniewski, Zastępca Komendanta Powiatowego […]
27.02.2024r.
więcej
ARiMR: Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

ARiMR: Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy: w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 […]
26.02.2024r.
więcej