Badanie ankietowe GUS – Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

09.04.2024r.
Drukuj

Od 2 do 22 kwietnia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny prowadzi w wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane jest przede wszystkim telefonicznie.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w I kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.

Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej tutaj.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

print

Załączniki

Zobacz także: