Badanie satysfakcji wnioskodawców dot. Jakości pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023

19.06.2024r.
Drukuj

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniających jakość pomocy świadczonej przez pracowników  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Wypełnienie ankiet pozwoli ocenić działania LGD- jakość pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez Beneficjentów (złożenie wniosku, uzupełnienia, wnioski o płatność). Badanie satysfakcji pozwoli sprawdzić stopień zadowolenia Beneficjentów z doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć osobiście lub poprzez skan/ zdjęcie na adres: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl / 603 087 205.

Termin przesyłania ankiet 30 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

źródło: LGD Partnerstwo Izerskie

print

Zobacz także: