Trwa badanie statystyczne z zakresu rolnictwa od 1 do 22 grudnia 2023 r.

18.12.2023r.
Drukuj

W dniach od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski przeprowadzane są badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-4 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 5-22 grudnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 -14 grudnia 2023 r., dostępnego na stronie
    Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS.
  • rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15-22 grudnia 2023 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie lub dzwoniąc na infolinię. Telefon infolinii statystycznej (22 279 99 99) będzie czynny od 29 listopada do 22 grudnia br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata zgodna z taryfą operatora.

źródło: GUS

print

Zobacz także: