Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

05.11.2020r.
Drukuj

Przecinanie, cięcie oraz łupanie drewna

Przed  rozpoczęciem  przecinania, cięcia czy też łupania drewna, należy  zadbać  o  porządek  w  miejscu  wykonywania  pracy.  Nie wolno zapomnieć o dobrym oświetleniu, środkach ochrony osobistej (ochronią dłoni, stóp, głowy, uszu i oczu)  oraz  o  dokładnym  sprawdzeniu  stanu technicznego narzędzi, którymi  będziemy  pracować. Warto  stosować  specjalne  kozły – stojaki, które przyczyniają się do zminimalizowania uciążliwości pracy.

Używając  pilarki  tarczowej (krajzegi),  należy  ustawić  ją  na równej  i  stabilnej  powierzchni i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem,  a  także  sprawdzić,  czy wszelkie osłony zabezpieczające są dokładnie  umocowane i czy pasy transmisyjne są  odpowiednio napięte.  Jeżeli osłona  górnej części płyty jest regulowana ręcznie,  ustaw  ją na wysokości  do 10  mm  nad płaszczyzną przerzynanego  materiału. Warto zwrócić uwagę na kabel – jego izolacja zewnętrzna powinna  być  nieuszkodzona, prawidłowo zaizolowana.  Przewód  powinien być oddalony od mechanizmu tnącego.

Na stanowisku  pracy  powinien panować porządek, by nie doszło do potknięcia się o drewno.

Nie wolno  wchodzić  na  urządzenie, szczególnie  jeśli  jest  włączone, a obsługiwać je może wyłącznie fachowo wyszkolona obsługa. Osoby postronne, przede wszystkim  dzieci,  tak  samo  jak  osoby bez  odpowiedniego  przeszkolenia, powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia. Uprzedź o zamiarze uruchomienia maszyny inne osoby pracujące w pobliżu.

Pracującej maszyny nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

Przed opuszczeniem miejsca pracy należy  wyłączać  silnik  i  zaczekać do jego zatrzymania. Nie usuwaj odpadów  ze  stołu  rękami, kiedy obraca się tarcza. Przed  osadzeniem  tarczy  piły oczyść  płaszczyzny  styku tarczy z pierścieniem dociskowym z np. trocin, co ułatwi równomierne zaciśnięcie przylegających płaszczyzn. Następnie sprawdź, czy tarcza jest zamocowana pewnie oraz  centrycznie, aby uniknąć jej rzucania, czyli tzw. bicia. Zęby piły winny być dobrze naostrzone, należycie rozwarte i o wierzchołkach na jednakowej wysokości.

Warto pamiętać, że stosowanie klina rozszczepiającego chroni  przed  odrzutem drewna przerzynanego wzdłuż. Klin należy ustawić w płaszczyźnie piły tak,  aby odległość  jego  krawędzi wewnętrznej od zębów nie przekraczała 2 mm, a wierzchołek klina znajdował się o 2 mm niżej od wierzchołka tarczy piły. Jeśli przygotowujesz się do pracy na pilarce z  posuwem zmechanizowanym sprawdź,  czy  dobrze działa urządzenie przeciw odrzutowe.

Pamiętaj używając pił tarczowych należy nie zbliżać palców do ostrza, a  drewno  przesuwać popychaczami.

  Warto  także  dobrać tarczę i rodzaj zębów do grubości ciętego surowca. Do przerzynki na opał  stosuje  się  także  specjalne pilarki, gdzie drewno na tarczę naprowadza się za pomocą specjalnej rynny, co zapobiega kontaktowi dłoni z ostrzem.

Osoba  pracująca  przy  pilarce powinna stosować odzież  przylegającą  do  ciała.

Rękawy przy napięstkach  powinny  być  opięte lub zawinięte powyżej łokci. Luźna odzież to niebezpieczeństwo pochwycenia  przez  ostre,  ruchome elementy  urządzenia

Podstawowym wyposażeniem pilarza powinny być ochronniki słuchu, ochronne okulary i kask.

Źródła: Anna Cycyk/PT KRUS w Lubaniu

print

Zobacz także: