Bezpieczny powrót do szkół

27.08.2020r.
Drukuj

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Czas wakacji dobiega końca. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dniem 1 września 2020 r. powracamy do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Nauka będzie się odbywała według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wraz z zastosowaniem wewnętrznych regulaminów i procedur funkcjonujących w danej placówce.

Zwracam się do Państwa z prośbą aby w najbliższych dniach szczegółowo zapoznać się z wymogami bezpiecznego pobytu dzieci w szkołach i przedszkolu oraz  regulaminów realizacji zadań szkoły lub przedszkola w okresie pandemii, przygotowanych przez dyrektorów w/w placówek. Informacje te zamieszczane są na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na zakrywanie ust i nosa w trakcie przewozu dzieci do szkół. Maseczka w tym przypadku jest obowiązkowa. Proszę wyposażyć dzieci w maseczki, kominy lub bandanki.

Ważne jest, abyście Państwo wiedzieli, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego w danej szkole lub oddziale, to Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu  zajęć,  po wcześniejszym zaopiniowaniu planowanych działań przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody Wójta. W omawianej sytuacji można przejść na  nauczanie zdalne lub mieszane z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Proszę pamiętać, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  oddechowych. Dziecka nie można również dopuścić do uczestnictwa w zajęciach szkolnych w sytuacji gdy jeden lub kilku domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

Ważne jest również zachowanie dystansu społecznego na terenie placówek edukacyjnych a szczególnie w przestrzeniach wspólnych takich jak korytarze, szatnie czy toalety. Uczulajmy dzieci aby stosowały osłonę ust i nosa a także dezynfekcję rąk.

Ciąży na nas wszystkich wielka odpowiedzialność. W obecnej sytuacji epidemii tylko wspólne współdziałanie  samorządu, szkół, przedszkoli oraz Was drodzy Rodzice może  uchronić nas  od zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Liczę na rozsądek i jak zawsze na odpowiedzialne podejście do obecnie panującej sytuacji.

Mieszkańcy Naszej gminy potrafią działać dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa, jak pokazały wszystkie działania podjęte wspólnie z Państwem od początku wprowadzenia stanu epidemii.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: