„Bezpieczny Senior” spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w Jerzmankach

19.06.2023r.
Drukuj

„Bezpieczny Senior” pod takim hasłem Koło Gospodyń Wiejskich „Jerzmanianki” z Jerzmanek zorganizowało w sobotę 17 czerwca br. spotkanie profilaktyczne-edukacyjne dla mieszkańców.

Problem oszustw wobec seniorów to zjawisko coraz częściej poruszane i komentowane społecznie. Podczas spotkania z funkcjonariuszkami z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz pracownikiem GOPS w Zgorzelcu omówione zostały metody oszust m.in. „na wnuczka” czy „na Policjanta”.

KGW „Jerzmanianki” otrzymały dotację z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, za którą został zakupiony laptop i projektor.

print

Zobacz także: