Bezpłatny gminny transport publiczny do lokalu wyborczego

05.10.2023r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż na podstawie art. 37f Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy, na terenie Gminy Zgorzelec, w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj. 15 października 2023 r., funkcjonować będzie bezpłatny gminny transport publiczny dla wyborców ujętych w spisie wyborców wg ustalonego godzinowego rozkładu jazdy linii komunikacyjnej.

Przewóz pasażerski zorganizowano tak, aby wyborcy mogli dojechać możliwe jak najbliżej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej i obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Zgorzelec. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, odbędą się dwa kursy w odstępie co najmniej 4 godzin. Przewoźnikiem odpowiedzialnym za realizację zadania jest firma „ASTEL – Przewóz Osób”.

print

Zobacz także: