Bezwzględny zakaz spalania odpadów

15.11.2021r.
Drukuj

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (art. 191) – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Wiele osób postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Poprzez spalanie odpadów w paleniskach domowych osoby te chcą także zaoszczędzić na ogrzewaniu.  Wśród tych śmieci są stare meble, buty, ubrania, tekturowe opakowania z produktów żywnościowych, butelki, a także opony. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Spalanie śmieci w domowych piecach tworzy dym, który nie tylko wydziela nieprzyjemny zapach, ale także zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich, tlenkiem węgla i tlenkami azotu. Z kolei to skażone powietrze szkodzi ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne.

W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż odbywa się to przy zbyt niskich temperaturach (200–500°C). Powoduje to, że w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Żyjąc w okolicy, w której palenie odpadów w domach jest powszechne skazujemy siebie i całą rodzinę na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i ma to z  pewnością ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Wydobywające się substancje mogą powodować zachorowania na poważne choroby. Od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami!

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec, odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w Żarskiej Wsi, Radomierzycach oraz Jerzmankach.

print

Zobacz także: