Bezzwrotne dofinansowania 40% na instalacje fotowoltaiczne

03.12.2019r.
Drukuj

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o dotacji 40% (35% dla rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50kw mocy Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania dofinansowania jest tylko do 15.12.2019 r . Z uwagi na fakt że Narodowy Fundusz nabór kończy dnia 20.12.2019 r.
Fundacja Dar Oze tworzy wnioski kompleksowo i przesyła je do klientów jedynie do podpisu.
Zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu o program Czyste Powietrze. Fundacja pracuje do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.
Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną lub/i pompę ciepła,
oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę
efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o
kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów lub drogą mailową.

Kontakt:
Fundacja Dar Oze – daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306 info@fundacjadaroze.pl
Asystentka; Irena Chomicka: 575 887 402, 785 016 778. irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

Gmina Zgorzelec nie jest stroną przedsięwzięcia Fundacji Dar Oze oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania Fundacji lub jej przedstawicieli. Współpraca każdego z mieszkańców z Fundacją jest działaniem dobrowolnym podjętym na podstawie własnej oceny (uznania) zamierzonego przedsięwzięcia, na którego realizację i przebieg Wójt Gminy Zgorzelec oraz Urząd Gminy nie będą miały wpływu

print

Zobacz także: