Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na bazie zapomnianego epizodu w historii wsi Gozdanin

21.06.2021r.
Drukuj

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na bazie zapomnianego epizodu w historii wsi Gozdanin Umowy z Wykonawcami podpisane! Rozpoczęto prace dla zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na bazie zapomnianego epizodu w historii wsi Gozdanin”.

Pod koniec lipca na terenie naszej wsi, w miejscu dotąd zaniedbanym, powstanie wyjątkowe miejsce.

W cieniu rosnących dębów, przy śpiewie ptaków i szumie strumienia będzie można odpocząć od codziennego zgiełku.

Poza funkcjami rekreacyjnymi miejsce to będzie żywym Parkiem Pamięci – źródłem wiedzy o lokalnej historii. Powstałe alejki symbolicznie będą wyznaczać kierunki dwóch największych kresowych ośrodków – Wilna i Lwowa, wzdłuż których upamiętniani będą mieszkańcy i osoby zasłużone dla Gozdanina.

Dzięki otrzymanemu grantowi ze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego, udało się pozyskać fundusze na realizację robót budowlanych, zakup materiałów i roślin.

Resztę prac, przy wsparciu Gminy Zgorzelec i Darczyńców zrobią mieszkańcy Gozdanina

źródło: Stowarzyszenie „Bystry Strumień”


print

Zobacz także: