Budowa małej architektury – mini boisko w miejscowości Koźlice

Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach realizuje projekt pn. operacji „Budowa małej architektury – mini boisko w miejscowości Koźlice” w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Powstanie obiektu małej architektury w postaci mini boiska w miejscowości Koźlice.

Przyznana pomoc to kwota 88 877 zł. Realizacja projektu 13.04.2023 do 10.09.2023