Budowa siłowni zewnętrznej w Białogórzu

18.11.2019r.
Drukuj

Trwają prace polegające na budowie siłowni zewnętrznej w Białogórzu. Inwestycja realizowana jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach, który otrzymał  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Nowo powstała siłownia zewnętrzna zapewni mieszkańcom Białogórza możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, wpłynie pozytywnie na zdrowie wzmacniając kondycję fizyczną. Będzie miejscem nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz poprawi estetykę miejscowości.

Przy realizacji inwestycji społeczność lokalna dokonała nasadzenia krzewów ozdobnych przy nowej siłowni. Za co UKS bardzo dziękuje.

Operacja pn. „Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem” w miejscowości Białogórze. Operacja wpłynie na pobudzenie aktywności społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego. Infrastruktura rekreacyjna podniesie jakość życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie terenu w urządzenia siłowe.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

print

Zobacz także: