Budowa świetlicy w Tylicach nabiera tempa

16.12.2019r.
Drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach informuje, iż realizacja inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach” po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nabiera tempa.

Po wykonaniu stóp fundamentowych trwają prace przy budowie ścian fundamentowych, a szybkie tempo robót przyczyni się do wybudowania długo oczekiwanej placówki kulturalno-oświatowej umożliwiającej społeczności sołectwa Tylice na efektywnym spędzaniu wolnego czasu, organizując zajęcia dla młodzieży, imprez oraz festynów. Nowa świetlica będzie pełnić rolę miejsca spotkań mieszkańców, integracji oraz wypoczynku.

Dodajmy, że inwestycja jest możliwa dzięki pomocy finansowej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z którego pozyskano środki w kwocie 500.000 tys. zł.

 

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach” mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej” . Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

print

Zobacz także: