Aktualności

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników GOPS w Zgorzelcu

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników GOPS w Zgorzelcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pozyskał dofinansowanie ze środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu na szkolenia pracowników pt. „Wzmocnienie kompetencji w zakresie pracy socjalnej w wymiarze prawnym, metodycznym i praktycznym”. Ośrodek w Zgorzelcu wniósł wkład własny w wysokości 1800 zł, zaś 7200zł kosztów kształcenia ustawicznego sfinansował PUP w Zgorzelcu. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS […]
03.04.2023r.
więcej
Zakończenie kursu na „Uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1-D1”

Zakończenie kursu na „Uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1-D1”

W czwartek 23 marca br. odbył się kurs na „Uprawnienia elektroenergetyczne SEP E1 – D1” dla uczestników projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie wzięło udział 4 osoby. Zajęcia składały się z zajęć teoretycznych, które zakończyły się egzaminem. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTAK” Mirosław Brzęczek ul. Dolne Młyny 42, 59-700 Bolesławiec. Uczestnicy zdobyli uprawnienia do prowadzenia wszelkiego […]
29.03.2023r.
więcej