Aktualności

Obchody patriotyczne w Tylicach

Obchody patriotyczne w Tylicach

W  Tylicach mieszkańcy wspólnie z grupą Skautów Europy świętowali 101. rocznicę odzyskania prze Polskę Niepodległości. Skauci Europy pod przewodnictwem Jakuba Suszyńskiego i wsparciu Radnego Gminy Zgorzelec Marcina Dziurmana oraz Sołtys Bogusławy Pomorskiej przygotowali rozgrzewającą zupę oraz pieczone kiełbaski. Przy ognisku wspólnie z mieszkańcami Tylic śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne.          
12.11.2019r.
więcej
PWiK „Nysa” w Zgorzelcu informuje o zabezpieczeniu urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

PWiK „Nysa” w Zgorzelcu informuje o zabezpieczeniu urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o.o. w Zgorzelcu informuje odbiorców o obowiązku zabezpieczenia na okres zimowy własnych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w szczególności: odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem mrozu studzienek wodomierzowych, zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodociągowe (wraz z wodomierzem) i kanalizacyjne poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien, ocieplenia przewodów wodociągowych i […]
12.11.2019r.
więcej
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

Gmina Zgorzelec z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec” Wartość ogólna przedsięwzięcia: 19 969,20 zł Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu: 7 987,68 zł W wyniku realizacji przedsięwzięcia unieszkodliwiono 43,000 Mg odpadów zawierających azbest.                 www.wfosigw.wroclaw.pl  
12.11.2019r.
więcej
Mistrzowie AGRO 2019

Mistrzowie AGRO 2019

Ogólnopolski plebiscyt Mistrzowie AGRO w województwie dolnośląskim jest prowadzony po raz pierwszy. Rywalizowano w kilku kategoriach – Rolnik Roku Polski, Gospodyni Roku Polski, Koło Gospodyń Wiejskich Roku Polski oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku Polski, a także Sołtysa Roku Polski i Sołectwo Roku Polski. Głosowanie prowadzone było jednocześnie we wszystkich województwach w Polsce, a laureaci zostaną nagrodzeni na każdym poziomie – powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Z terenu Gminy Zgorzelec w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich na szczeblu powiatowym wystartowały dwa zespoły z Ręczyna […]
07.11.2019r.
więcej
„Mikołaj jest wśród Nas”

„Mikołaj jest wśród Nas”

„Mikołaj jest wśród Nas” jest akcją na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pogotowiach rodzinnych oraz w rodzinnych domach dziecka. Inicjatorem zbiórki jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj w imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy Zgorzelec przekazał na ręce Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu Renaty Andrysz paczkę ze słodkościami zebranymi przez pracowników urzędu. Zachęcamy zakłady pracy oraz wszystkich chętnych z dużym sercem do wzięcia udziału w akcji mikołajkowej, która trwa do 29 […]
05.11.2019r.
więcej
Umowa na bieżące utrzymanie dróg podpisana

Umowa na bieżące utrzymanie dróg podpisana

31 października br. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał umowę na bieżącą naprawę i konserwację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec. Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm Monika Droszcz ze Zgorzelca oraz ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby. Umowa obowiązywać będzie do końca 2021 roku.
31.10.2019r.
więcej
Pasowanie na starszaka w Jędrzychowicach

Pasowanie na starszaka w Jędrzychowicach

We wtorek 29 października br. w Publicznym Przedszkolu „Krasnoludki” w Jędrzychowicach odbyła się uroczystość pasowania na starszaka, dzieci z najstarszej grupy „Jeżyki”. „Jeżyki” przedstawiły program artystyczny o tematyce jesiennej przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i dziećmi z innych grup. Specjalnie dla starszaków swoje występy zaprezentowali również młodsi koledzy z „Leśnych Ludków”, „Pszczółek” i „Słowików”. Dzieci w odświętnych strojach wygłosiły tekst przysięgi, Dyrektor Przedszkola Barbara Kowalczyk dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz mnóstwo upominków. Występy przedszkolaków bardzo podobały się […]
30.10.2019r.
więcej
Idzie zima, pamiętajmy o potrzebujących!

Idzie zima, pamiętajmy o potrzebujących!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu rozpoczął działania mające na celu łagodzenie negatywnych skutków zimy 2019/2020, które stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych a także osób starszych, samotnych, które nie mają bliskich osób lub nie mogą liczyć na pomoc z ich strony. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Zgorzelec z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni, gdy w pobliżu czy […]
29.10.2019r.
więcej
NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR

NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR

Cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Eksperci zaprezentują m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówią szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także zaprezentują konkretne przykłady […]
29.10.2019r.
więcej
Nasza krew – Nasza Ojczyzna

Nasza krew – Nasza Ojczyzna

Akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA to cykl przedsięwzięć podejmowanych przez krwiodawców i Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i ośrodkach szkoleniowych służb mundurowych, a także urzędów państwowych i organizacji biorących udział w akcji.   Akcja poboru krwi Termin: 4.11.2019 r. godz. 9:00 – 13:00 Miejsce: Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu (parking na terenie placówki SG) uczestnicy akcji: pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej – funkcjonariusze wszystkich służb mundurowy – mieszkańcy Zgorzelca.
29.10.2019r.
więcej