Aktualności

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 r.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 r.

Szanowni Beneficjenci ! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Biuro Powiatowe w Zgorzelcu zwraca się  z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2019 r.” Wnioski należy złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus znajdującej się na stronie  www.arimr.gov.pl Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 15 maja 2019r. Biuro Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30
30.04.2019r.
więcej
Obowiązki właścicieli psów

Obowiązki właścicieli psów

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.
30.04.2019r.
więcej
Stowarzyszenia „Nasza Żarska Wieś” działa coraz prężniej

Stowarzyszenia „Nasza Żarska Wieś” działa coraz prężniej

Stowarzyszenie Nasza Żarska Wieś jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Żarskiej Wsi. Celem działania jest wspieranie rozwoju wsi, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, rozbudzanie  świadomości regionalnej, aktywizowanie wraz z integracją środowiska lokalnego a także poprawa estetyki i czystości wsi. Stowarzyszenie powstało i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego we wrześniu 2017 roku. Reprezentantkami Stowarzyszenia są trzy kobiety Prezes Zofia Włodarczyk oraz Wiceprezes Teresa Kubisz i Wiceprezes Grażyna Lejkowska. Celem działania Stowarzyszenia jak mówi Pani Prezes […]
23.04.2019r.
więcej
Sprzatanie w Żarskiej Wsi, Radomierzycach i Kunowie

Sprzatanie w Żarskiej Wsi, Radomierzycach i Kunowie

Marzec i kwiecień w Gminie Zgorzelec upływają pod znakiem wiosennych porządków. Inicjatywa wspólnego sprzątania coraz częściej pojawia się w naszych Sołectwach. W sobotę 13 kwietnia br. z inicjatywy Sołtysa Edmunda Buko i Rady Sołeckiej odbyło się sprzątanie w Żarskiej Wsi. Młodsi i starsi mieszkańcy zebrali ok 1,5 tony śmieci, zbierano z poboczy dróg i rowów. Uprzątnięto wschodnią część miejscowości w kierunku Gronowa. Mieszkańcy po uporaniu się ze sprzątaniem miło spędzili czas piekąc kiełbaski. GALERIA Żarska Wieś 17 kwietnia podobna akcja […]
18.04.2019r.
więcej
NIe wypalaj traw!

NIe wypalaj traw!

Nie wypalaj traw na wiosnę! Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może ARiMR. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, które rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe z PROW 2014-2020.   ULOTKA
17.04.2019r.
więcej
Informacja

Informacja

Wójt Gminy Zgorzelec informuję, iż pomimo ogólnopolskiego strajku nauczycieli egzamin ósmoklasisty rozpoczął się o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu.
15.04.2019r.
więcej
Oznakowanie posesji

Oznakowanie posesji

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości z nazwą ulicy, placu, miejscowości, jak również jej oświetlenia. Jest to konieczność by usprawnić i przyspieszyć działania prowadzone przez służby dbające o bezpieczeństwo, w tym policji, pogotowia i straży pożarnej. Zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, ma obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy […]
10.04.2019r.
więcej
Informacja

Informacja

Wójt Gminy Zgorzelec informuję iż pomimo ogólnopolskiego strajku nauczycieli egzamin gimnazjalny rozpoczął się o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu.
10.04.2019r.
więcej
Gwiazdy Biznesu 2019

Gwiazdy Biznesu 2019

Rywalizacja jest bezpłatna i odbywa się w 6 kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie oraz Samorząd Przyjazny Biznesowi. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2019 roku. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Finałowej „Gwiazd Biznesu” zaplanowanej na piątek 17 maja 2019 r. w Wałbrzychu w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Galę Finałową Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego poprowadzi Cezary Pazura. Regulamin, formularze zgłoszeniowe i szczegóły na stronie: GwiazdyBiznesu.pl
05.04.2019r.
więcej
Konferencja – Sięgnij  po środki unijne

Konferencja – Sięgnij po środki unijne

4 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się konferencja „Sięgnij po środki unijne”. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy z terenu gminy. Omawiano następujące tematy sytuację sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, a także możliwości rozwoju jego potencjału. Wydarzenie miało charakter otwartego spotkania, było okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także cenną płaszczyzną wymiany doświadczeń  dla przedsiębiorców z obszaru Dolnego Śląska.
05.04.2019r.
więcej