Aktualności

Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie

Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie

Zapraszamymy na Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie 11 września 2019 r. od godz. 9.00 w Łużyckim Centrum Rozwoju, Rynek-Sukiennice 38, Lubań  Bezpłatnych  porad od g. 09.30 będą udzielać przedstawiciele instytucji zabezpieczenia społecznego z Czech (zapewniamy tłumacza) oraz eksperci z ZUS – także w zakresie świadczeń (w tym rent i emerytur) dla osób pracujących w Czechach i w Niemczech. Ponadto porad udzielą specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatny panel wykładowy dla płatników od 9.00 […]
21.08.2019r.
więcej
Informacja o polowaniach w sezonie łowieckim 2019/2020

Informacja o polowaniach w sezonie łowieckim 2019/2020

Zarząd Kola Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu informuje o terminach i miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Wykaz w załączniku.
21.08.2019r.
więcej
Dzień dawcy szpiku w Jędrzychowicach

Dzień dawcy szpiku w Jędrzychowicach

MIESZKAŃCY JĘDRZYCHOWIC, GMINY ZGORZELEC I OKOLIC  W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Jeśli jesteś w wieku 18-55 lat i masz co najmniej 50 kg. wagi ciała, to możesz zarejestrować się jako POTENCJALNY DAWCA SZPIKU. Podczas […]
21.08.2019r.
więcej
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

14.08.2019r.
więcej
Wnioski na stypendium szkolne 2019/2020

Wnioski na stypendium szkolne 2019/2020

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w Wydziale Oświaty i Promocji są do pobrania wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 16 września 2019 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Zgorzelec.
14.08.2019r.
więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Zgorzelec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „młodszy referent  ds. informatycznych ” Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : obsługa i serwis sprzętu komputerowego, wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego, administrowanie sieciami komputerowymi, nadzorowanie serwisów internetowych gminy, nadzorowanie i opieka techniczna nad Biuletynem Informacji Publicznej Gminy, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, nadzorowanie zabezpieczeń, wszystkich jednostek komputerowych oraz serwerów, nadzorowanie i opieka techniczna nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz systemami dziedzinowymi w urzędzie, wraz z organizacją bieżących szkoleń pracowników, prowadzenie dokumentacji w […]
13.08.2019r.
więcej
Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Służba w straży granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem, zapewnia stabilne zatrudnienie, różnorodny zespół, szeroką specyfikę zadań, rozwój zawodowy oraz dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie. Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy straży granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ważne, aby była gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie i […]
12.08.2019r.
więcej
Złote Gody

Złote Gody

Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta bądź sześćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całego społeczeństwa. Za każdym razem z niemałym wzruszeniem wszyscy uczestnicy są świadkami powrotu do wydarzeń sprzed ponad pół wieku, kiedy to przyszli małżonkowie poznali się i zawarli związek małżeński, a przez kolejne lata wypełniali przysięgę małżeńską, trwając z sobą zarówno w chwilach szczęśliwych jak i momentach trudnych, wymagających wzajemnego […]
09.08.2019r.
więcej
INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 07.08.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Żarska Wieś został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w internetowej prasie, została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działki nr 527/1, 545/27, 545/28 o łącznej pow. 0,2008ha, obręb Żarska Wieś.
08.08.2019r.
więcej
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Dyżurny synoptyk 51-616 Wrocław ul. Parkowa 30 tel: 071-320-01-50 fax: 071-348-73-37 meteo.wroclaw@imgw.pl www.imgw.pl   PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Obszar: Województwo dolnośląskie Prognoza na I dobę Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.08.2019 do godz. 07:30 dnia 08.08.2019 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/2 Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm […]
06.08.2019r.
więcej