Aktualności

Absolutoryjna XLI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

Absolutoryjna XLI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się  Sesja Rady Gminy Zgorzelec. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwałę m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zgorzelec wotum zaufania i absolutorium. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Rakoczy. Na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Sekretarz Gminy Anna Demuth-Majda, Skarbnik Gminy Rafał Jasiul oraz Radni Gminy Zgorzelec. Podczas obrad […]
15.06.2021r.
więcej
ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. – biura powiatowe będą czynne dłużej

ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. – biura powiatowe będą czynne dłużej

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego […]
15.06.2021r.
więcej
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze gminnych OSP

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze gminnych OSP

Na terenie gminy Zgorzelec działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a obecnie w miesiącu czerwcu br. prowadzone są zebrania sprawozdawczo-wyborcze, dotyczące sprawozdań z działalności jednostek za 2020 r. oraz odbytych 5–letnich kadencji zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 12 czerwca br. o godzinie 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej |Straży Pożarnej w Sławniowicach, podczas zebrania wybrano nowy zarząd jednostki: Prezes: Ewa Florjanowicz-Majda Wiceprezes: Marek Nieścierowicz Wiceprezes-Naczelnik: Jacek Szantar Skarbnik: Janina Florianowicz Sekretarz: Piotr Kawalec Następnie w dniu […]
14.06.2021r.
więcej
XLI sesję Rady Gminy Zgorzelec – online

XLI sesję Rady Gminy Zgorzelec – online

Oglądaj na żywo
14.06.2021r.
więcej
14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

W dniu dzisiejszym 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, który został ustanowiony w 2006 r. przez Sejm RP. Pod Pomnikiem Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych przy Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu złożyliśmy kwiaty w imieniu mieszkańców Gminy Zgorzelec, oddając hołd Ofiarom niemieckiego terroru i nielicznym już Świadkom Historii. Piotr Machaj    
14.06.2021r.
więcej
Dzień dziecka w Ręczynie

Dzień dziecka w Ręczynie

W piątek 11 czerwca br. w Ręczynie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci czekało wiele atrakcji – kolorowa wata cukrowa, pieczona kiełbaska oraz pyszne gofry, nie zabrakło również drobnych upominków dla dzieci. Tego dnia przygotowano również zawody sportowe, które przyniosły wiele radości. Festyn został zorganizowany z inicjatywy Pani Sołtys.        
14.06.2021r.
więcej
Nabór uzupełniający na Rachmistrzów spisowych

Nabór uzupełniający na Rachmistrzów spisowych

WÓJT GMINY ZGORZELEC Gminny Komisarz Spisowy w GMINIE ZGORZELEC na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Nabór rusza 10 czerwca 2021 r. i trwa do 18 czerwca 2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie […]
10.06.2021r.
więcej
Możliwość wzięcia udziału w debacie

Możliwość wzięcia udziału w debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec  informuje, iż w związku z zaplanowaną na dzień 14 czerwca 2020r. na godzinę 12.00  sesją Rady Gminy Zgorzelec i debatą nad Raportem o stanie gminy Zgorzelec za rok 2020 r. mieszkańcy Gminy Zgorzelec  mogą zabierać głos w omawianej debacie w zakresie związanym z treścią raportu. Treść omawianego raportu  jest dostępna na stronie podmiotowej BIP Gminy Zgorzelec Warunkiem wzięcia udziału w debacie nad raportem jest złożenie przez mieszkańca  pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. W […]
09.06.2021r.
więcej
Odnowiono plac zabaw w Radomierzycach

Odnowiono plac zabaw w Radomierzycach

Grupa mieszkańców Radomierzyc pracowała nad wspólnym dobrem jakim jest plac zabaw, który został odświeżony. Z inicjatywy Sołtysa grupa mieszkańców w tym Radny zebrała się 8 czerwca by odświeżyć plac zabaw. Zostały wymienione przestarzałe elementy, pomalowane, a drewniane części zostały zaimpregnowane. Każda wieś dysponuje środkami finansowymi z budżetu gminy. Wydatkowane są one różnie, w większości przeznaczane są na upiększanie wsi i prace naprawcze.    
09.06.2021r.
więcej
Porozumienie dot. inwestycji drogowych podpisane

Porozumienie dot. inwestycji drogowych podpisane

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu Wójt Piotr Machaj wraz ze Starostą Zgorzeleckim Arturem Bieliński i Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, podpisali wspólne porozumienie w sprawie realizacji inwestycji na drogach powiatowych umiejscowionych w Gminie Zgorzelec. Porozumienie obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 – etap I – szacowana wartość inwestycji wyniesie 3. 388. 689,09 zł. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr […]
08.06.2021r.
więcej