Aktualności

Aktywna integracja mieszkańców Gminy Zgorzelec – rozpoczęcie pierwszego kursu podnoszącego kwalifikacje

Aktywna integracja mieszkańców Gminy Zgorzelec – rozpoczęcie pierwszego kursu podnoszącego kwalifikacje

 Od miesiąca lipca w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” 36 mieszkańców Naszej Gminy rozpoczęło udział w kursie na prawo jazdy kat. B. W dniu 29 lipca 2021 r. podczas jednych z zajęć uczestników odwiedził Pan wójt Piotr Machaj, który życzył im wszelkiej pomyślności i sukcesów w realizacji założonych celów w zwiększaniu swoich kompetencji i zdobywaniu nowych […]
30.07.2021r.
więcej
Przypominamy – udział w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i Mieszkań jest obowiązkowy

Przypominamy – udział w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i Mieszkań jest obowiązkowy

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji.   Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny.   /-/Karolina […]
29.07.2021r.
więcej
Od sierpnia wjazd do Niemiec tylko z negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Od sierpnia wjazd do Niemiec tylko z negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Najprawdopodobniej od niedzieli 1 sierpnia br, wjazd do Niemiec, uzależniony będzie okazaniem negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, podczas kontroli na granicy. Władze Niemiec, by przeciwdziałać zbliżającej się czwartej fali pandemii, chcą zaostrzyć zasady przekraczania granicy. Najprawdopodobniej od sierpnia wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi, by wjechać do Niemiec, trzeba będzie okazać aktualny negatywny wynik testu na COVID-19. Obecnie obowiązkowe badania dotyczą tylko pasażerów linii lotniczych oraz osób wjeżdżających do kraju z obszarów wysokiego ryzyka, które nie zostały w […]
29.07.2021r.
więcej
Kolejne szkolenie „Szkoła dla Rodziców- Kochaj mnie mądrze” za nami!

Kolejne szkolenie „Szkoła dla Rodziców- Kochaj mnie mądrze” za nami!

20.07. 2021 r. Zakończyły się zajęcia korekcyjno- edukacyjne „Szkoła dla Rodziców- Kochaj mnie mądrze”. Warsztaty były prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Szkolenie obejmowało  60 godz. zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika. Spotykaliśmy się z uczestnikami 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości rodziców, przeciwdziałanie różnym formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych. Szkolenie rozpoczęło 22 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była frekwencja na minimum 75% […]
28.07.2021r.
więcej
WORCATION 2021 rozpocznie się w sobotę

WORCATION 2021 rozpocznie się w sobotę

Międzynarodowa praca z młodzieżą w historycznym miejscu – WORCATION 2021 rozpocznie się w sobotę. Na uczestników czekają warsztaty muzyczne, teatralne i historyczne. Już 31 lipca 2021 roku rozpocznie się długo oczekiwana międzynarodowa wymiana młodzieży WORCATION. W Europamieście spotka się 24 młodych ludzi z Görlitz-Zgorzelca, Berlina i Wiesbaden, Molfetty i Padwy (IT), Amiens (FR) i Użhorodu (UKR). Przez dwa tygodnie będą oni uczestniczyć w WORCATION, wymianie młodzieży, która łączy w sobie pracę („work“) z wakacjami („vacation“). Podczas wymiany w centrum zainteresowania […]
28.07.2021r.
więcej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

27.07.2021r.
więcej
ARiMR: Wsparcie dla KGW za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – trwa nabór wniosków

ARiMR: Wsparcie dla KGW za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – trwa nabór wniosków

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość […]
27.07.2021r.
więcej
GUS: Nie spisałeś się przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!

GUS: Nie spisałeś się przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. W jaki sposób rachmistrz może się z nami skontaktować? W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 […]
27.07.2021r.
więcej
DWUP: Badania Rynku Pracy

DWUP: Badania Rynku Pracy

Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu firma Grupa BST Sp. z o. o. z Katowic realizuje badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy. Zwracamy się do […]
27.07.2021r.
więcej
Przekazanie placu budowy pod remont drogi relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik

Przekazanie placu budowy pod remont drogi relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik

W dniu dzisiejszym 26 lipca w Żarskiej Wsi Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Marek Wolanin oraz Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz przekazali wykonawcy plac budowy. Remont drogi realizowany jest w ramach wspólnego porozumienia z dnia 8 czerwca br. w sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w Gminie Zgorzelec. Porozumienie obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km […]
26.07.2021r.
więcej